Đóng

Sản Phẩm Giấy

Túi SOS MT07

10/01/2018 Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy, Túi SOS

SOS Bag MT07

Kích thước: (330 x 410 x 150) mm Loại giấy: Kraft/Ivory Sử dụng cho: Thực phẩm, mỹ phẩm, bánh ngọt… Hình dạng: Túi hình trụ chữ nhật Màu Sắc: In theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp sản phẩm túi […]

Túi SOS MT06

10/01/2018 Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy, Túi SOS

SOS Bag MT06

Kích thước: (250 x 330 x 130) mm Loại giấy: Kraft/Ivory Sử dụng cho: Thực phẩm, mỹ phẩm, bánh ngọt… Hình dạng: Túi hình trụ chữ nhật Màu Sắc: In theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp sản phẩm túi […]

Túi SOS MT05

10/01/2018 Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy, Túi SOS

SOS Bag MT05

Kích thước: (250 x 250 x 130) mm Loại giấy: Kraft/Ivory Sử dụng cho: Thực phẩm, mỹ phẩm, bánh ngọt… Hình dạng: Túi hình trụ chữ nhật Màu Sắc: In theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp sản phẩm túi […]

Túi SOS MT04

10/01/2018 Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy, Túi SOS

SOS Bag MT04

  Kích thước: (200 x 200 x 120) mm Loại giấy: Kraft/Ivory Sử dụng cho: Thực phẩm, mỹ phẩm, bánh ngọt… Hình dạng: Túi hình trụ chữ nhật Màu Sắc: In theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp sản […]

Túi SOS MT03

09/01/2018 Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy, Túi SOS

SOS Bag MT03

Kích thước: (140 x 210 x 80) mm Loại giấy: Kraft/Ivory Sử dụng cho: Thực phẩm, mỹ phẩm, bánh ngọt… Hình dạng: Túi hình trụ chữ nhật Màu Sắc: In theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp sản phẩm túi […]

Hộp Burger Mini

06/01/2018 Hộp Take Away, Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy

Hộp Burger Mini - 1 (Mai Thư)

Kích thước: (95 x 95x 45) mm Loại giấy: Giấy Kraft 3 lớp, mặt trong trắng Sử dụng cho: Bánh bao, xôi, bánh ngot Hình dạng: Hình vuông hoặc kích thước theo yêu cầu Màu Sắc: Không in hoặc theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai […]

Đăng ký nhận bản tin