Đóng

Sản Phẩm Nhựa

Hộp Nông Sản PLT1000B

12/01/2018 Hộp Nhựa, Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Nhựa

Hộp P1000B - 1 (Mai Thư)

Kích thước: (255 x 184 x 91) mm Loại giấy: Nhựa PET Sử dụng cho: Rau củ, thực phẩm sấy khô Hình dạng: Hình chữ nhật Màu Sắc: Trắng tronghoặc Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp hộp đựng nông sản với chất liệu nhựa PET chất lượng cao […]

Hộp Nông Sản PLT1000AX

12/01/2018 Hộp Nhựa, Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Nhựa

Hộp P1000AX - 1 (Mai Thư)

Kích thước: (280 x 239 x 38) mm Loại giấy: Nhựa PET Sử dụng cho: Rau củ, thực phẩm sấy khô Hình dạng: Hình chữ nhật Màu Sắc: Trắng tronghoặc Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp hộp đựng nông sản với chất liệu nhựa PET chất […]

Hộp Nông Sản PLT1000A

12/01/2018 Hộp Nhựa, Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Nhựa

Hộp P1000A - 1 (Mai Thư)

Kích thước: (280 x 239 x 99) mm Loại giấy: Nhựa PET Sử dụng cho: Rau củ, thực phẩm sấy khô Hình dạng: Hình chữ nhật Màu Sắc: Trắng tronghoặc Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp hộp đựng nông sản với chất liệu nhựa PET chất […]

Hộp Nông Sản PLT500CX

12/01/2018 Hộp Nhựa, Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Nhựa

Hộp P500CX - 1 (Mai Thư)

Kích thước: (284 x 183 x 36) mm Loại giấy: Nhựa PET Sử dụng cho: Rau củ, thực phẩm sấy khô Hình dạng: Hình chữ nhật Màu Sắc: Trắng tronghoặc Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS       Mai Thư cung cấp hộp đựng nông sản với chất liệu nhựa PET […]

Hộp Nông Sản PLT500C

12/01/2018 Hộp Nhựa, Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Nhựa

Hộp P500C - 1 (Mai Thư)

Kích thước: (284 x 183 x 55) mm Loại giấy: Nhựa PET Sử dụng cho: Rau củ, thực phẩm sấy khô Hình dạng: Hình chữ nhật Màu Sắc: Trắng tronghoặc Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp hộp đựng nông sản với chất liệu nhựa PET chất […]

Hộp Nông Sản PLT500B

12/01/2018 Hộp Nhựa, Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Nhựa

Hộp P500B - 1 (Mai Thư)

Kích thước: (238 x 179 x 70) mm Loại giấy: Nhựa PET Sử dụng cho: Rau củ, thực phẩm sấy khô Hình dạng: Hình chữ nhật Màu Sắc: Trắng tronghoặc Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp hộp đựng nông sản với chất liệu nhựa PET chất […]

Đăng ký nhận bản tin