Đóng
Khay Muỗng

Khay Muỗng

01/02/2018 Bao Bì Carton In Flexo, Bao bì giấy, Sản phẩm

Mai Thư cung cấp bao bì carton in Felxo với nhiều kích thước, kết cấu và giá cả hợp lý cho tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bao bì carton in flexo sử dụng cơ cấu giấy 3 lớp, 5 lớp được dùng phổ biến trong các công ty sản xuất, kho chứa […]

Hộp Dao Exklusiv

Hộp Dao Exklusiv

01/02/2018 Bao bì giấy, Bao Bì Giấy In Offset, Sản phẩm

Mai Thư cung cấp bao bì giấy in Offset với nhiều kích thước và giá cả hợp lý cho tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bao bì giấy in offset sử dụng phổ biến trong các công ty sản xuất, kho chứa hàng, đóng gói hàng  điện tử, công nghiệp, siêu thị, cũng […]

Hộp Muỗng Dài Exklusiv

Hộp Muỗng Dài Exklusiv

01/02/2018 Bao bì giấy, Bao Bì Giấy In Offset, Sản phẩm

Mai Thư cung cấp bao bì giấy in Offset với nhiều kích thước và giá cả hợp lý cho tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bao bì giấy in offset sử dụng phổ biến trong các công ty sản xuất, kho chứa hàng, đóng gói hàng  điện tử, công nghiệp, siêu thị, cũng […]

Hộp Muỗng Nuova

Hộp Muỗng Nuova

01/02/2018 Bao bì giấy, Bao Bì Giấy In Offset, Sản phẩm

Mai Thư cung cấp bao bì giấy in Offset với nhiều kích thước và giá cả hợp lý cho tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bao bì giấy in offset sử dụng phổ biến trong các công ty sản xuất, kho chứa hàng, đóng gói hàng  điện tử, công nghiệp, siêu thị, cũng […]

Hộp Nĩa Nhỏ Alessi

Hộp Nĩa Nhỏ Alessi

01/02/2018 Bao bì giấy, Bao Bì Giấy In Offset, Sản phẩm

Mai Thư cung cấp bao bì giấy in Offset với nhiều kích thước và giá cả hợp lý cho tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bao bì giấy in offset sử dụng phổ biến trong các công ty sản xuất, kho chứa hàng, đóng gói hàng  điện tử, công nghiệp, siêu thị, cũng […]

Đăng ký nhận bản tin