Đóng

Yogurt Bowl 12 OZ

26/12/2017 Ly Giấy, Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy

Kích thước: (92 x 78 x 90) mm Loại giấy: 190gsm, 210gsm, 240gsm, 270gsm hoặc tráng thêm PE 1 – 2 mặt Sử dụng cho: Yogurt Hình dạng: Tô tròn Màu Sắc: In Offset 04 màu hoặc theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS […]

Yogurt Bowl 8 OZ

26/12/2017 Ly Giấy, Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy

Kích thước: (97x80x54) mm Loại giấy: 190gsm, 210gsm, 240gsm, 270gsm hoặc tráng thêm PE 1 – 2 mặt Sử dụng cho: Yogurt Hình dạng: Tô tròn Màu Sắc: In Offset 04 màu hoặc theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung […]

Yogurt Bowl 4 OZ

26/12/2017 Ly Giấy, Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy

Kích thước: (73 x 62 x 50) mm Loại giấy: 190gsm, 210gsm, 240gsm, 270gsm hoặc tráng thêm PE 1 – 2 mặt Sử dụng cho: Yogurt Hình dạng: Tô tròn Màu Sắc: In Offset 04 màu hoặc theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS […]

Đăng ký nhận bản tin