Đóng

Túi SOS MT13

10/01/2018 Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy, Túi SOS

Kích thước: (330 x 410 x 150) mm Loại giấy: Kraft/Ivory Sử dụng cho: Thực phẩm, mỹ phẩm, bánh ngọt… Hình dạng: Túi hình trụ chữ nhật Màu Sắc: In theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp sản phẩm túi […]

Túi SOS MT12

10/01/2018 Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy, Túi SOS

Kích thước: (250 x 330 x 130) mm Loại giấy: Kraft/Ivory Sử dụng cho: Thực phẩm, mỹ phẩm, bánh ngọt… Hình dạng: Túi hình trụ chữ nhật Màu Sắc: In theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp sản phẩm túi giấy […]

Túi SOS MT11

10/01/2018 Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy, Túi SOS

Kích thước: (200 x 260 x 120) mm Loại giấy: Kraft/Ivory Sử dụng cho: Thực phẩm, mỹ phẩm, bánh ngọt… Hình dạng: Túi hình trụ chữ nhật Màu Sắc: In theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp sản phẩm túi […]

Túi SOS MT10

10/01/2018 Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy, Túi SOS

Kích thước: (200 x 200 x 120) mm Loại giấy: Kraft/Ivory Sử dụng cho: Thực phẩm, mỹ phẩm, bánh ngọt… Hình dạng: Túi hình trụ chữ nhật Màu Sắc: In theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp sản phẩm túi […]

Túi SOS MT09

10/01/2018 Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy, Túi SOS

Kích thước: (140 x 220 x 80) mm Loại giấy: Kraft/Ivory Sử dụng cho: Thực phẩm, mỹ phẩm, bánh ngọt… Hình dạng: Túi hình trụ chữ nhật Màu Sắc: In theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp sản phẩm túi […]

Túi SOS MT08

10/01/2018 Sản phẩm, Sản phẩm cho nhà hàng, Sản Phẩm Giấy, Túi SOS

Kích thước: (140 x 210 x 80) mm Loại giấy: Kraft/Ivory Sử dụng cho: Thực phẩm, mỹ phẩm, bánh ngọt… Hình dạng: Túi hình trụ chữ nhật Màu Sắc: In theo yêu cầu, thiết kế khách hàng Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Mai Thư hoặc yêu cầu từ khách hàng MOQ: 10,000 PCS     Mai Thư cung cấp sản phẩm túi […]

Đăng ký nhận bản tin