Code041

  I. Thông tin chi tiết sản phẩm


  Yêu cầu thông số kỹ thuật dành riêng cho thùng carton

  II. Thông tin đóng gói

  III. Thông tin giao hàng

  IV. Thông tin khác


  Các thông tin trên được thu nhập chỉ nhằm mục đích đẩy nhanh quy trình báo giá và cung cấp mức giá chính xác nhất cho khách hàng, chúng tôi cam kết không sử dụng bất cứ thông tin nào trên đây vào mục đích khác.

  Cảm ơn bạn đã điền đầy đủ thông tin!